sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Huỳnh Gia Nhã
Nhân Viên Kinh Doanh - 0908 504 098

Móc xích Juki 380

Bộ 2 kim móc xích Juki MH 380
Bộ 2 kim móc xích Juki MH 380
Bộ 3 kim móc xích Juki 383
Bộ 3 kim móc xích Juki 383