sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Huỳnh Gia Nhã
Nhân Viên Kinh Doanh - 0908 504 098

Máy cuốn sườn, kaisan 1412

Bo cuốn sườn 3 kim Juki MS-1261
Bo cuốn sườn 3 kim Juki MS-1261
Bo trợ lực 3 kim Kansai-1530
Bo trợ lực 3 kim Kansai-1530
Bo viền 6 kim Kansai
Bo viền 6 kim Kansai